Aanmelden

Nieuws

plaatje
Hoofdtekst
  
  
  
Operajournaal 1ma 11 december49
Muziekonderwijs en bildung bij Tamarinde di 24 oktober48
Centraal Bureau tijdens herfstvakantie geslotenma 23 oktober47

​De keus wel of niet te staken is in eerste instantie aan de werknemer. Bij Agora is per school een inventarisatie gemaakt van het aantal stakers en is de haalbaarheid van openstelling onderzocht. Op iedere locatie blijkt de steun voor de doelstelling van de actie zeer groot te zijn en moest worden besloten de school te sluiten. Basisschoolleraren bij Agora maken zich hiermee hard voor goede randvoorwaarden om hun prachtige vak uit te oefenen. Het bestuur van Agora staat achter het doel van de actie.

Veel collega's zijn deze dag, met naar schatting 30.000 collega's uit het land, per bus trein of  fiets, naar Den Haag getogen om ook daar hun stem te laten horen.

Op de valreep 'lekte'  op 4 oktober uit de kabinetsonderhandelingen het voornemen om 500 miljoen euro vrij te maken voor werkdrukverlichting in het primair onderwijs (bijvoorbeeld in de vorm van het aanstellen van extra klasseassistenten). Dat zou al een mooi gebaar zijn, maar staat in de optiek van #PO in actie nog ver af van de benodigde 1,4 miljard.

Landelijke lerarenstaking 5 oktoberdo 5 oktober46
1 - 4Volgende