Aanmelden

Ouders

​​De ouders, danwel de verzorgers, zijn de belangrijkste partners van onze scholen. We realiseren ons dat het kostbaarste wat ze hebben, aan ons wordt toevertrouwd. Daarom betrekken we ouders op verschillende wijzen bij de ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige en sociale mensen in onze samenleving.

 

Schoolkeuze

Met 25 scholen in de Zaanstreek, is er altijd wel een basisschool van Agora bij u in de buurt. U kunt kennis maken met de scholen van Agora via de pagina Basisschool in de buurt.

Informatie

Het is voor ouders belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Algemene informatie over onze scholen kunt u vinden in de Agoragids. Daarnaast heeft elke school een eigen schoolgids met schoolspecifieke informatie.

Op de pagina Publicaties vindt u documenten, zoals protocollen rond privacybescherming, medische situaties en klachten.